En läkare i Uppsala län som dömts i hovrätten för våldtäkt och dataintrång har fått avsked med omedelbar verkan från sin anställning inom Region Uppsala, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Det läkaren gjort sig skyldig till var att han haft oskyddat sex med en kvinna mot hennes vilja. Läkaren hade också gått in i en före detta flickväns journaler utan hennes medgivande. Därmed gjorde han sig skyldig till dataintrång.

Hovrättens dom har vunnit laga kraft.

I slutet av maj 2023 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att återkalla läkarens legitimation tills frågan prövats slutgiltigt (så kallad interimistisk återkallelse).