Det Israeliska läkarfacket (Israeli Medical Association), som organiserar 95 procent av läkarkåren, uppger att protesten ska pågå i 24 timmar. Undantag från strejken har gjorts för sjukvården i Jerusalem samt akutvården i landet, skriver tidningen.

Förra veckan genomfördes en kort läkarstrejk som en varning inför omröstningen i parlamentet. Syftet var att argumentera för att den rättsliga översyn som det nu antagna lagförslaget innebär kommer att »ödelägga hälso- och sjukvårdssystemet«. Enligt Intern Doctors Organization kommer även 73 procent av alla läkarstudenter i landet som fullgjort sin utbildning och nu har ett »internship« att delta i strejken.

Enligt The Guardian har landets hälsominster Moshe Arbel försökt förhindra läkarstrejken från att bryta ut.

Lagen som premiärminister Benjamin Netanyahu och hans högerregering vill driva igenom är en del i en omdaning av rättsväsendet, och innebär bland annat att Högsta domstolen hindras från att stoppa regeringsbeslut. Kritikerna hävdar att omdaningen kommer att undergräva rättsväsendets oberoende.