En civilanställd läkare med en ledande position inom Försvarsmakten har anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd. Arbetsgivaren har också begärt att läkaren tilldelas en disciplinåtgärd, såsom en varning eller löneavdrag, för kränkande särbehandling. Enligt anmälan ska en konflikt ha pågått i flera år mellan läkaren och flera andra anställda. Arbetsplatsen har genomfört olika insatser såsom arbetsmiljöutredningar, samtal, medling och personlig coachning, men resultaten ska inte ha bestått över tid. Efter att en medarbetare i våras anmält ovälkommet beteende från läkarens sida inleddes en extern utredning som indikerar att kränkande särbehandling har skett under en längre tid. Även andra medarbetare upplever sig ha blivit utsatta av läkaren genom härskarteknik och kränkande särbehandling.

Arbetsplatsens chef skriver i anmälan till personalansvarsnämnden att läkaren har en »särskilt viktig och speciellt mandaterad befattning« med stort inflytande över verksamheten och stora krav på god samarbetsförmåga och att man därför ser allvarligt på det inträffade. Chefen anser att förtroendet för läkaren har skadats allvarligt, men skriver att läkaren själv visar »låg förståelse« för kritiken.

I ett första skede hemställer chefen att personalansvarsnämnden prövar frågan om att tilldela läkaren varning eller löneavdrag, men chefen betonar också att om inte beteendet förändras kan uppsägning komma i fråga.

Läkartidningen har sökt den utpekade läkaren.