Som Läkartidningen tidigare rapporterat fick hudläkaren Björn Sonesson sin förskrivarkod stulen och mängder av recept på narkotikaklassade läkemedel förskrevs i hans namn. Han vände sig till flera instanser för att få stopp på förfalskningarna, utan att lyckas. Som medlem i Läkarförbundet kontaktade han slutligen facket för att få hjälp. Men hjälpen uteblev, enligt Björn Sonesson.

Christofer Lindholm är förbundsstyrelseledamot och ordförande i Etiska rådet på Läkarförbundet och säger till Läkartidningen att förbundet »stöttar alla sina medlemmar i alla ärenden«.

Christofer Lindholm. Foto: Läkarförbundet

Vad kan förbundet göra för en medlem som blir utsatt för receptförfalskning?

– Det blir lite utifrån vad den medlemmen vill ha hjälp med. Medlemmen i sig måste själv göra en polisanmälan eftersom det är en identitetsstöld som drabbar individen själv. Men däremot försöker förbundet stötta medlemmen utifrån det medlemmen behöver.

Hur då?

– Är det till exempel Ivo som hört av sig kan man stötta medlemmen i att formulera ett svar. Men handlar det om att man blivit av med förskrivarkoden tänker jag att det i första hand är rättsväsendet som ska stötta i detta eftersom det handlar om en identitetsstöld.

Björn Sonesson fick sin förskrivarkod stulen och kontaktade Läkarförbundet för att få stöd, men upplevde att han inte fick det. Vad hade förbundet kunnat göra annorlunda?

– Jag har inte inblick i det enskilda fallet men självklart ska Läkarförbundets medlemmar få adekvat råd och stöd av förbundet.

Vad är rimligt att som medlem kräva av förbundet i ett sådant här läge?

– Läkarförbundet försöker alltid stötta sina medlemmar men ju inte ansvar för förskrivarkoder och receptförskrivning. Misstänker man att man fått sin förskrivarkod röjd skulle rådet kunna vara att kontakta Socialstyrelsen och byta förskrivarkod. Men återigen, har man blivit av med sin förskrivarkod måste man polisanmäla det. Det är där tyngdpunkten måste ligga.

Björn Sonesson har gjort flera polisanmälningar som alla blivit nedlagda. Behövs det en bättre kontrollfunktion för receptsystemet? 

– Det är många delar som delas på flera myndigheter och det är väl aldrig ett bra system när man inte har någon som är ytterst ansvarig för hela processen. Sen sker det ju utveckling i hur man skriver recepten och där tror jag att man kommer få en större kontroll. I framtiden kopplar man förhoppningsvis det till någon form av e-legitimation. Men det kommer aldrig vara ett helt bedrägerifritt system.

Hur vanligt är det att läkare får sina förskrivarkoder stulna och att falska recept förskrivs i deras namn?

– Vår uppfattning är att det inte sker speciellt ofta, i alla fall inte som vi känner till i kontakt med vår medlemsrådgivning. Men för varje individ som får sina uppgifter kapade är det förstås jobbigt och oerhört allvarligt. Och då uppmanar vi att man polisanmäler det.

Läs också:
Ivo-anmäldes för misstänkt narkotikaförskrivning
Hål i lagstiftningen – förfalskare kan beställa egna receptblanketter

Har du varit med om liknande händelser? Eller vill du tipsa Läkartidningen om något annat? Mejla kontakt@lakartidningen.se. Vi läser alla mejl.