Läkartidningen har tidigare berättat om att tingsrätten dömt en läkarstudent för dataintrång, med böter som påföljd. Han nekade dock till brott och överklagade domen.

Nu mildrar hovrätten påföljden, enligt tidningen Dagens Juridik. Även nu döms läkarstudenten för att ha gått in i Region Västernorrlands journalsystem och olovligen tittat i en journal som tillhör en kvinna som han tidigare haft en relation med.

Läkarstudenten döms för sammanlagt tre fall av dataintrång. Påföljden blir 30 dagsböter, i stället för 60 i tidigare instans.

Enligt hovrätten är det inte visat att mannen haft uppsåt att olovligen bereda sig tillgång till sin egen journal. Rätten konstaterar att mannen uppgett att han fått tillåtelse att gå in i sin egen journal och att annat inte är utrett än att den skriftliga information han fått utgörs av det som står i en sekretessförbindelse han skrivit på inför anställningen.