Läkemedlet är avsett för akutbehandling av svår allergisk reaktion mot insektsgift, födoämnen och läkemedel.

Det var IGN (Informationsgranskningsnämnden) som upptäckte bristen.

Läkemedelsföretaget har accepterat anmärkningen som även bedöms vara en överträdelse av normalgraden, därav straffavgiften på 110 000 kronor.