Den nationella taxan, eller lagen om läkarvårdsersättning (LOL), har funnits sedan 1994 och innebär i korthet att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person. De senaste åren har dock röster höjts för en uppdatering av reglerna, bland annat från Läkarförbundet.

– Alla är nog överens om att nationella taxan behöver utvecklas. Vi vill ha kvar möjligheten till små läkardrivna enheter, men det finns formuleringar i regleringen som vi har velat se en modernisering av, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Förra våren fick utredaren Åsa Himmelskiöld i uppdrag att ta fram förslag på hur en framtida modell, som kan ersätta nationella taxan, skulle kunna se ut. Utredningen skulle också ge förslag på hur etablering av hälso- och sjukvård i glesbygd kan främjas. Nu är arbetet slutfört och utredningens förslag har gått på remiss. Läkarförbundet ställer sig positivt till flera av dem.

– Vi vet att små läkardrivna enheter erbjuder bra arbetsmiljö och de skattas ofta högt av patienterna. Förbättrade möjligheter att driva småskalig verksamhet kommer att attrahera fler läkare till framför allt primärvården, säger Sofia Rydgren Stale.

Hon välkomnar också förslagen om ökad statlig styrning vad gäller vårdens kompetensförsörjning, vilket ligger i linje med Läkarförbundets politik. Dessutom kan förslaget om ett statligt bidrag för att främja etablering i glesbygd vara »intressant att testa«, enligt Sofia Rydgren Stale, även om man hade kunnat tänka sig att nya verksamheter även i socioekonomiskt utsatta områden skulle kunna ges samma typ av bidrag. Däremot tycker hon att det är för tidigt att utvärdera satsningen redan efter tre år, som utredningen föreslår.

– Vår ingång generellt är att vården behöver längre planeringshorisonter, säger hon.

Gällande den nationella taxans framtid föreslår Åsa Himmelskiöld att LOL, liksom LOF (motsvarande lag för fysioterapeuter) ska upphävas. Enligt utredningen ska lagarna sluta gälla vid utgången av 2025. Läkare som redan är inne i systemet ska dock kunna fortsätta under en övergångsperiod till och med 2031, när det är definitivt slut. Inga nya avtal mellan taxeläkare och regioner ska dock kunna ingås under övergångsperioden, och ersättningsetableringar blir därmed inte heller möjliga efter 2025.

– Vi behöver sätta oss ner och fundera rätt ordentligt kring konsekvenserna av att det inte ska gå att överlåta etableringar. Det är ju en rätt lång period som man inte ska kunna överlåta etableringar. Här behöver vi lusläsa utredningen och resonera med Privatläkarföreningen innan vi vet hur vi ska ställa oss till det, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkartidningen har sökt företrädare för Privatläkarföreningen.

Läs också: Hemliga förslag om nationella taxan skapar frustration bland privatläkare