Sjukhuset har varit i förstärkningsläge sedan den 29 juni, för att hantera bristen på vårdplatser. En lokal särskild sjukvårdsledning har då varit igång för att snabbt kunna vidta åtgärder.

I ett pressmeddelande uppges att situationen fortfarande är ansträngd både på universitetssjukhuset och på övriga sjukhus i regionen men att verksamheten nu kan ledas som vanligt.

Så sent som i onsdags, den 12 juli, skrev Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1, följande i ett mejl till Läkartidningen: »Läget fortsatt mycket ansträngt. Mycket få ordinarie vårdplatser i Umeå i dag, lite bättre i början av veckan. Många överbeläggningar på onkologen/hematologen. Många kirurgpatienter utlokaliserade pga att den enda kirurgiska vårdavdelningen är fullbelagd«.

Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal eller regional särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner och stödfunktioner. På sjukhusen frigörs vårdplatser, bemanning utökas och planerad verksamhet ställs in.