Den tidigare biobankslagen från 2003 har ansetts ha flera brister, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat. Bland annat har Sonja Eaker Fält, ordförande i beredningsgruppen Biobank Sverige, kritiserat den gamla lagen för att vara administrationstung och oklar i förhållande till annan lagstiftning. Förhoppningen är att den nya lagen, som började gälla den 1 juli, ska komma till rätta med sådan problematik. Men den innehåller också flera andra nyheter, såsom möjligheten att använda prov ur en biobank för att identifiera avlidna och utreda patientskador. Även om avlidna i de allra flesta fall kan identifieras på andra sätt har det funnits behov av att ibland kunna använda biobanksprov för att identifiera avlidna, skriver Socialstyrelsen i ett utskick.

Biobanksprov kan också användas för att identifiera avlidna utan att den som lämnat prov gett sitt samtycke. Däremot ska den som hädanefter lämnar prov till en biobank informeras om att provet kan komma att användas för att identifiera avlidna. Det finns då också en möjlighet att säga nej.

Det är bara Rättsmedicinalverket och polisen som får identifiera avlidna genom biobanksprov – och bara när alla andra metoder är uteslutna.

Läs också:
Ny biobankslag väntas leda till mindre administration för vården
Regeringen föreslår en ny biobankslag

Den nya lagen

Prov som samlats in och bevaras i en biobank för vård och behandling, samt prov i den så kallade PKU-biobanken, kan numera i vissa fall kan användas för att identifiera avlidna. Även prov som samlats in till en biobank innan de nya reglerna trädde i kraft får användas.

Källa: Socialstyrelsen