Illustration: Ignat Kulkov

Ignat Kulkov från Mälardalens universitet och hans forskarkollegor har intervjuat totalt nitton medicinska experter, varav tretton har doktorerat inom medicin, för att låta dem sia om framtiden för hälso- och sjukvården. I studien »Medicine of the future: How and who is going to treat us«, som nyligen publicerades i tidskriften Futures, har deras tankar sammanfattats. På kort sikt, inom de närmaste tio åren, tror experterna att välfärdsteknologi, AI, robotik och telemedicin vinner mark. På längre sikt, inom trettio till femtio år, ser de framför sig en ökning av antibiotikaresistens – samtidigt som tillgänglig antibiotika förbättras. Liksom i flera andra prognoser väntas sjukvården påverkas av klimatförändringar, som i sin tur leder till ett förändrat sjukdomspanorama.

Ändå är Ignat Kulkov optimistisk inför framtiden.

– Över lag skulle jag säga att framtiden för sjukvården ser positiv ut, särskilt för i-länder, som här i Skandinavien. Vi kommer att kunna utnyttja ny teknik och slippa lägga lika mycket pengar på att utbilda exempelvis högspecialiserade läkare, säger han.

Dessutom tror experterna på en medellivslängd på mellan 100 och 120 år.

– Och det viktigaste är att vi kommer att behålla en hög livskvalitet, som hundraåringar kan vi må lika bra som när vi är runt 40, säger Ignat Kulkov.

Själv tror han också att läkarens status som ledare i vården är hotad, eftersom ny teknik kan komma att minska behovet av läkare.

– I dag är doktorn den som styr medan tekniken är assistenten, men vad kommer att hända när AI är avsevärt bättre än de bästa läkarna på ett visst område?

Fler läkare kommer troligen att vara allmänläkare i framtiden, enligt Ignat Kulkov.

– Tekniken kommer att hjälpa dem att fatta rätt beslut inom väldigt specifika områden. I stället för att gå till exempelvis en ögonläkare kan du gå till en allmänläkare med teknik som kan scanna av dina ögon och ge rekommendationer.

Studien ger dock bara en fingervisning och mycket är förstås osäkert kring framtida scenarion,  säger Ignat Kulkov.

– Något helt nytt som kastar omkull prognosen kan dyka upp. Ingen förutsåg ju covid-19 som förändrade vården i stort.