I juni beslutade regionstyrelsen i Norrbotten om nybyggnation i anslutning till de lokaler som rättspsykiatrin i Öjebyn har i dag, en investering som väntas kosta runt 300 miljoner kronor. Bakgrunden är att de nuvarande lokalerna är gamla, slitna och inte uppfyller kraven. Exempelvis kritiserade Justitieombudsmannen, JO, regionen i våras. I inspektionsprotokollet skrev myndigheten att intagningsavdelningen, som är en tillbyggnad i den befintliga byggnaden, upplevdes som »icke ändamålsenlig, svårarbetad och med ett litet och trångt gemensamhetsutrymme«. Chefs-JO Erik Nymansson ställde sig över huvud taget frågande till om det var lämpligt att bedriva rättspsykiatrisk vård i lokalerna och rekommenderade regionen att se över hur situationen skulle kunna förbättras. SVT har också rapporterat om bland annat brister i brandsäkerheten, underdimensionerade avlopp med upprepade stopp och avsaknad av kameraövervakning. När mångmiljonsatsningen nu har klubbats är divisionschefen för psykiatri, Pernilla Nordquist, positiv.

– Det kommer att betyda jättemycket. Verksamheterna har i oerhört många år försökt att påtala att det är viktigt att vi har en ändamålsenlig lokal. Äntligen fick vi till det, så vi är jättenöjda över det här, säger hon till SVT Nyheter Norrbotten.

I arbetet framåt ska också patienterna göras mer delaktiga.

– När vi ska ta nästa steg i det här ska vi också ha brukarorganisationerna med i processen, för att ta fram den bästa lokal vi kan få till utifrån de medel vi kommer att ha, säger hon.

Rättspsykiatrin i Öjebyn har dock fått kritik på fler punkter än bara gällande lokalerna. Enligt JO uttryckte flera anställda att det var svårt att hinna med att ge patienterna någon annan behandling än medicin och flera patienter ansåg att kliniken erbjöd förvaring snarare än vård.  Det fanns även brister gällande tillgången till läkare för att kunna genomföra de undersökningar som behövs vid fastspänning i bälte. Den allvarligaste kritiken rörde dock en patient som varit intagen i decennier och där JO:s expert i psykologi sett flera brister i vårdplanen. Patienten själv sa till JO:s medarbetare att det saknades planering framåt och hävdade att läkare uppgett att hen skulle vara kvar vid vårdinrättningen livet ut, något som kliniken dock förnekade.