Dagens Medicin har undersökt vilka titlar sjukhusen valt att ge läkarstudenterna efter att undersköterska blev skyddad yrkestitel 1 juli. I topp i tidningens undersökning hamnar »omvårdnadsassistent«. Den titeln används bland annat vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, Region Gävleborg, Region Örebro län, Region Östergötland samt Skånes universitetssjukhus.

Titlarna kan dock variera beroende på vilken termin den vikarierande läkarstudenten slutfört. Tidningens undersökning visar att man i Skåne kallas omvårdnadsassistent efter termin sex, läkarassistent efter termin sju,  medicine studerande efter termin nio och »underläkare ej leg« efter termin elva på läkarprogrammet.

Flera andra regioner använder olika titlar beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras, och det finns också sjukhus som vänt på »omvårdnadsassistent« till »assistent omvårdnad«.

När tidningen frågar Läkarförbundets andre vice ordförande Marina Tuutma om förbundets hållning till titulatur säger hon att titeln bör spegla arbetet som studenterna utför. På en direkt fråga svarar hon att läkarassistent ur det hänseendet nog är bättre än omvårdnadsassistent.

– Det är viktigt för läkarstudenter att utföra uppgifter som de får nytta av i sin framtida yrkesroll som läkare. Det är också viktigt att studenterna får ökade befogenheter utifrån hur långt de har kommit i sin utbildning, förklarar Marina Tuutma för Dagens Medicin.