Tidigare var det möjligt för anhöriga att stoppa organdonation. Men i och med en ny lag som kom i juli 2022 har den enskildes inställning till donation fått en mer central roll.  Närståendes rätt att förbjuda donation, det så kallade närståendevetot, har tagits bort.

Lagen förtydligar även hur hjärndöda får hållas vid liv genom exempelvis en respirator för att bevara organen. Tidigare har det funnits en osäkerhet kring vilka insatser som egentligen varit tillåtna för att underlätta att möjliggöra donation.

– Det här kommer förhoppningsvis att bidra till att fler kan få livräddande behandling genom transplantation av organ, sa Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande inför lagändringen.

Syftet är att den nya lagen ska leda till fler donerade organ.

Men ett år efter att det så kallade anhörigvetot slopats syns ingen sådan ökning. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Sjuhärad. Enligt Wenche Stribolt, utredare vid Socialstyrelsen, beror det på att en organdonation är ovanligt. Det är mycket som ska stämma för att det ska vara möjligt. För att kunna bli organdonator måste en person utöver att vara medicinskt lämplig och positiv till att donera sina organ, även avlida på en intensivvårdsavdelning och vårdas med respirator.

– För att bli organdonator måste man avlida under ganska specifika förhållanden på en intensivvårdsavdelning, säger Wenche Stribolt till radion.

Däremot har antalet organdonationer ökat på senare år till följd av att en ny donationsmetod, DCD (Donation after Ciculatory Death), införts som ett komplement – vilket Läkartidningen har skrivit om tidigare. Under 2022 hade Sverige 206 faktiska organdonatorer, en rekordsiffra. Av 206 organdonatorer var 159 DBD (Donation after Brain Death) och 47 DCD. Det är det högsta antalet donationer genom DCD sedan det började genomföras i Sverige 2018.

Under året transplanterades 465 njurar, varav 99 donerades från levande givare. Det genomfördes 166 levertransplantationer, 55 hjärttransplantationer och 50 lungtransplantationer samt transplantationer av 18 bukspottkörtlar och 1 ö-celler, enligt Socialstyrelsens siffror.

I år har landets andra regionala donationscentrum, RCD Väst, etablerats vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet är att professionalisera donationsverksamheten, höja kompetensen i regionen och bidra med ökat stöd till Iva-vården för att öka antalet donationer. Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har ett donationscentrum sedan 2018.

Hälso- och sjukvården tittar alltid i donationsregistret och pratar med närstående när donationsviljan utreds. Om donationsviljan är negativ så är donation inte aktuellt.