Stockholms läns landsting, nu Region Stockholm, var 2008 bland de första i landet att introducera vårdval. Förhoppningen var att vårdvalen skulle öka valfriheten och flytta vården närmare patienterna. Men andra mindre önskvärda effekter har också uppstått, enligt regionens egen utvärdering. Bland annat har vårdkonsumtionen ökat mer än väntat och kostnadsutvecklingen har blivit allt svårare att förutsäga. Därför har den styrande mittenkoalitionen meddelat att vårdvalen ska stöpas om. Fem ska skrotas helt. Men Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, är orolig över vad som ska hända med de läkare som gör sin ST på vårdvalskliniker som läggs ner. Enligt Region Stockholm är 13 läkare anställda inom vårdval hud och ytterligare 16 inom geriatrik. Det finns ingen information om huruvida även de övriga tre vårdvalen har egna ST-läkare.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Anders Wiklund

– Vi försökte få svar kring framtiden när politikerna började röra runt i vårdvalen för en månad sedan, men ingen vet mer än du och jag.

Han återkommer flera gånger till att regionen behöver ta ansvar för ST-läkarna så att de inte drabbas, utan får en fullgod utbildning.

– Om det sedan blir inom vårdvalets regi eller inom regionen har jag inga synpunkter på. Men har man ett ST-kontrakt måste det fullföljas. Men farhågan är att läkarna hamnar i limbo och åker ut i tomma intet.

Johan Styrud hoppas att regionen tar fram en plan för att se till att ST-läkarna lyckas slutföra sin utbildning. Det är dock inte säkert att det blir lätt att göra klart sin ST-utbildning inom regionen i stället. Han tar dermatologi som exempel, då vårdval hud är ett av de vårdval som kommer att få stryka på foten.

– Man kanske utlyser ett ST-block inom hud på sjukhus vartannat år, så det kan bli högt tryck på platserna, säger han.

Läkartidningen har bett om en intervju med Stockholms hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi (S) men hon har valt att svara på frågorna skriftligt. Per mejl meddelar hon att hälso- och sjukvårdsförvaltningen under hösten ska arbeta vidare med de åtgärder som omställningsplanen för vårdvalen innebär – vilket också innefattar att säkerställa specialistutbildningen för läkarna.

»Viktigt att komma ihåg är att ett av skälen till att omställningsplanen genomförs är att förbättra förutsättningarna för specialistutbildning«, skriver hon. Förvaltningen ska också försöka finna lämpliga lösningar i samverkan med vårdgivare med ansvar för ST-utbildningarna, både sjukhus, vårdcentraler och privata vårdgivare.

Exakt när i tid som de utpekade vårdvalen läggs ner är ännu inte avgjort. För varje enskilt vårdval ska ett särskilt beslut fattas. »Där kommer de mer konkreta förutsättningarna att framgå, liksom när respektive vårdval ska ersättas.« Datum för nedläggning kommer dock att sättas utifrån hänsyn till behov av förberedelsetid.

Men Johan Styrud misstänker att det kommer att bli snabba bud.

– Jag tror att vårdvalen är nedlagda inom ett år. Har du som läkare kommit halvvägs i ditt ST-block är du nog inte färdig när det läggs ner, säger han.

Just vårdval hud har skapat rubriker i veckan av fler anledningar. Läkartidningen har tidigare rapporterat om att många privata vårdgivare har anställt egna ST-läkare, vilket har skapat en oro inom Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi, SSDV, över försämrad utbildningskvalitet. I tisdags beskrev DN också konflikten gällande vad kritikerna kallar ett A- och B-lag av hudläkare, där läkare som fått sin utbildning på vårdvalskliniker uppges få en smalare kompetens än sina sjukhusutbildade kollegor. Även Johan Styrud är kritisk till hur regionen har hanterat frågan.

– Man har låtit ST-utbildningen inom vårdvalen gå mot en lightversion av läkare. Vårdvalen har utbildat ST-läkare som passar deras verksamhet, men de läkarna blir väldigt smala i sin kompetens. Vi kan inte ha två olika typer av hudläkare i Stockholm, läkare ska vara jämförbara oavsett var i landet de har utbildat sig, säger han.

Läs också:
Region Stockholms vårdval bantas och stöps om – fem försvinner helt 
Oro för kvaliteten när fler gör ST i dermatologi i privat regi