Sommartid brukar betyda larm från landets förlossningsmottagningar som går på knäna när personalen tar semester samtidigt som kvinnor fortsätter att föda. Och trots att runt tio miljarder har satsats på att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa sedan 2015 gör regeringen bedömningen att mer behövs.

– Regeringen har vidtagit flertalet åtgärder för att stärka landets förlossningsvård men anser att ytterligare resurser krävs. Därför stöttar vi nu regionerna med ytterligare medel under 2023. Medlen kan gå till insatser som stärker arbetsmiljön, nya arbetssätt och bemanning, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

Regeringen ser »fortsatta utmaningar« när det gäller tillgänglig, jämlik och personcentrerad vård och man pekar på väsentliga skillnader mellan olika regioner och förlossningskliniker. Kompetensförsörjningen av barnmorskor är ett annat problem, som har förvärrats av brister i arbetsmiljön och en stor generationsväxling.

De 100 miljoner som nu betalas ut för att stärka förlossningsvården i sommar fördelas till regionerna utifrån folkmängd.

Läs också:
Ny rapport om vägen till tryggare förlossningar: »Ingen enkel strategi«