Utredningen påbörjades i maj 2022 och innefattade att utreda och komma med förslag på hur småskalig hälso- och sjukvård ute i landet skulle kunna anslutas till offentligt finansierad öppen vård. Nu vill regeringen ha in synpunkter, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Syftet med förslagen är att skapa långsiktiga förutsättningar för en jämlik vård för alla i Sverige.

– Det är viktigt att vi nu får in många perspektiv på förslaget som ska främja etablering av hälso- och sjukvårdsaktörer i glesbygd, så att vi säkerställer att vi tar vara på vårdkompetens och skapar bättre förutsättningar för tillgänglig och god vård i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i pressmeddelandet.

Förslaget är ute på remiss till och med den 10 november 2023. Det finns möjlighet för såväl organisationer som enskilda att komma med svar.

Läs även om Glesbygdsmedicinskt centrum i södra Lappland, som lyfts fram av WHO som en förebild för avancerad primärvård i glesbygd.