Under sommaren kommer borden att bytas ut. Beslutet att skänka de gamla i stället för att returnera till leverantören fattades av ett så kallat ordförandebeslut, för att kunna genomföra det skyndsamt.

– Sjukhus bombas regelbundet och utrustning förstörs så det är en självklarhet för oss att så snabbt som möjligt kunna bidra med det vi kan, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist (S) i pressmeddelandet.

Region Jämtland Härjedalen har tidigare skänkt såväl ambulanser som medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial till Ukraina.