Den livräddarapp som används av majoriteten av Sveriges regioner möjliggör genom notisutskick till anslutna användare snabbare hjärt-lungräddning i nödfall. Appen som de flesta regioner valt att ansluta sig till kan användas gratis av alla, men i Region Uppsala har man utvecklat en egen app som bara är tillgänglig för sjukvårdspersonal.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande, förklarar för radion att beslutet att utveckla en egen app bland annat beror på att det pågick en studie av det system som de andra regionerna använder. »Alltid när det gäller hälso- och sjukvården vill vi gå på evidensbaserade uppgifter, och då ville vi vänta på den studien innan vi gjorde investeringar på annat håll«.

Samtidigt ville regionen ha tillgång till ett system »för att lättare kunna återkoppla till, och följa upp och hjälpa de personer som upplevt obehagliga situationer i samband med utförda livräddningsinsatser«, och man valde då att utveckla en egen app riktad endast till sjukvårdspersonal.

Förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung, Anders Åkesson, säger till radion att det »är bra att de har ett system för personer som är sjukvårdsanställda att kunna hjälpa till vid hjärtstopp ute på stan«, samtidigt understryker han att den stora andelen användare som kan hjälpa till är allmänheten.

Anders Åkesson, efterlyser större samordning hos regionerna även på den här punkten:

– Det är lite märkligt att regionerna inte kan samla sig. Det visar återigen på perspektivet att vården är ojämlik.