Tidigare prognoser har varnat för att den här sommaren kan bli lika varm som 2018, då Sverige hade 700 extra dödsfall. Det gjorde att regeringen gick ut med en varning i början av sommaren och uppmanade alla verksamheter att se över sina handlingsplaner och sin beredskap för värmeböljor.

Värmen har ställt till det för vården tidigare år. Just 2018 kom flertalet larm om svåra förhållanden för både personal och patienter runtom i landet. Det kunde handla om höga inomhustemperaturer på avdelningar och hög luftfuktighet som bromsade operationsarbetet.

Exempelvis larmade personal om upp till 30-gradiga temperaturer på Västerviks sjukhus. Efter sommaren 2018 införskaffade Region Kalmar län portabla AC-maskiner, en lösning som dock har vissa vårdhygieniska begränsningar. I samband med ny- och ombyggnation dras central kyla. Men om temperaturerna ligger över 30 en längre tid kommer sannolikt en del äldre kylsystem inte orka med, säger regionens pressavdelning till Läkartidningen.

På Nya Karolinska i Solna ledde ventilationsproblem 2018 till fukt i vissa operationssalar. Sedan dess har universitetssjukhuset sett över rutinerna för värmeböljor. Det handlar exempelvis om mobila kylsystem och smidigare kontaktvägar mellan chefsläkare och fastighetsförvaltning. Inför den här sommaren har man gjort en planering med exempelvis fler pauser i operationsschemat vid behov, meddelar pressavdelningen. Skulle det bli en period av hög värme och hög luftfuktighet kan enstaka planerade operationer behöva skjutas upp.

I Sollefteå i Västernorrland fick exempelvis alla operationer stundtals ställas in sommaren 2018 då luftfuktigheten var för hög. I Sundsvall tog den lagrade snön för det huvudsakliga och ganska unika kylsystemet slut och man fick gå över till »nödkyla« med prioritering för sådant som röntgen och operation, medan komfortkylan prioriterades ned. Och i fjol fick alla MR-kameror tas ur bruk några dagar.

Sedan 2018 har Sollefteå sjukhus fått en helt ny kylanläggning, men inget av länets sjukhus har i dagsläget kylsystem i samtliga lokaler, berättar Rickard Norlin, enhetschef på Regionfastigheter med ansvar för bland annat Sollefteå sjukhus. Hela länet har dock fått avfuktningssystem för röntgen efter tidigare års problem.

– Jag tycker att vi har gjort många åtgärder och försökt att hitta vägar. Men det är svårt, säger Rickard Norlin gällande kampen mot värmetopparna.

Han har fått flera samtal från vården i sommar när det har varit varmt. Ofta hänvisar han till interna rutiner som tagits fram som anger hur användningen av kylsystemen ska prioriteras. Främst kyls läkemedelsrum, salar för patienter och viss datautrustning. Arbetsutrymmen för administration kommer långt ned på listan.

– För vi kommer omöjligt kunna kyla bort sådan här värme. Det går inte. Så vi måste ha den här prioriteringsordningen.

Kommer ni till exempel kunna köra MR-kamerorna i länet hela sommaren?

– Ja, det hoppas vi verkligen för där har vi lagt ned mycket, både pengar och insatser. Men det går aldrig att garantera någonting.

Utrustning som just MR-kameror och strålkanoner har specifik kylutrustning.

– Som ett sista steg kan vi koppla på stadsvattnet. Men då är det just till medicinsk utrustning, säger Jenny Svensson, enhetschef med ansvar för bland annat Sundsvalls sjukhus.

Hur är förutsättningarna att klara de prioriterade områdena vid en värmebölja?

– Vi känner oss trygga med de grundförutsättningarna vi har. Vi klarar mycket med snökylan, men sedan har vi också komplement.

I primärvården finns inga centrala kylsystem installerade, utan där är det portabla AC-maskiner som gäller.

Från Sunderby sjukhus i Norrbotten kom också larm om höga inomhustemperaturer närmare 30-strecket sommaren 2018. Men problemen var inte så stora, uppger regionens pressavdelning. Vid en utvärdering efter den sommaren bedömdes att beredskapen för värmeböljor kunde ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Läs även:
Regeringen varnar för värmebölja
Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer (2018)