Efter att Läkartidningen rapporterat om Tryggakliniken som blivit ålagd vite på grund av resultaten i ACG-matrisen är diskussionen kring ersättningen i primärvården återigen aktuell. ACG används i olika grad av flera regioner för att räkna ut ersättning till vårdcentraler baserat på patienternas diagnoser.

En annan vårdcentral i Region Skåne, en av de tolv som som granskades på grund av avvikande ACG-resultat, har nyligen kontaktat Magnus Isacson för att få råd och stöd efter beslut om vite.

– Jag har varit bollplank i sådana här frågor förut när det var flera vårdcentraler i Västra Götaland som åkte på dessa avgifter.

Och nu händer det igen.

– Det är orimligt att så många vårdcentraler gör »fel«. Ersättningssystemet måste göras enklare, anser Magnus Isacson.

Han tycker »i grund och botten« att det är bra att en viss del av ersättning baseras på ACG.

– Det visar ändå vilken diagnostyngd en patient har. Det är rimligt att en vårdcentral som har mer diagnostunga patienter får mer pengar. Men det får ju självklart inte bli så att man registrerar oftare för att få mer pengar.

Som allmänläkare anser Magnus Isacson att förvaltningarna på regionerna sällan förstår helt och fullt hur man resonerar som läkare i journalföringen.

– I min kliniska vardag på vårdcentralen kan jag inte bara ta hänsyn till den diagnos som är aktuell för dagen utan jag måste ta i beaktande alla patientens diagnoser såsom KOL, hjärtsvikt, demens och så vidare. Men om man hela tiden ska hålla på och registrera dessa så tar det orimligt mycket tid och energi, säger Magnus Isacson och fortsätter:

– Vanligtvis gäller en diagnos och genererar ersättning i 18 månader, sedan måste den registreras på nytt, även om det är en kronisk diagnos. Eftersom den gäller så pass kort tid registrerar de flesta många diagnoser vid alla kontakter »för säkerhets skull«.

Men Magnus Isacson har ett förslag:

– Jag tycker det vore lämpligt om alla ACG-grundande diagnoser kunde ge ersättning i tre år i stället för 18 månader. Det skulle minska den administrativa hetsen som jag tror många känner.

Överlag tycker han att det är knepigt med ett ersättningssystem som premierar diagnossättning.

– Det gör ju att man kan manipulera systemet också, även om det fungerar lite som en »blackbox«; att man inte ska veta hur mycket viktning en diagnos ger.

Magnus Isacson är väl medveten om att det är svårt att uppnå ett helt rättvist ersättningssystem. Däremot önskar att han att CNI (Care need index), ålder och besöksstatistik kunde väga tyngre i och med att dessa är icke manipulerbara.

– För den genomsnittlige vårdcentralen vore det mer rättvist och framför allt enklare, enligt Magnus Isacsons bedömning.

Samtidigt vill han ge en känga till regionala politiker i största allmänhet.

– Förutom att regioner bör se över reglerna för ACG, CNI och besöksersättning ligger grundproblemet i finansieringen. Sådana här problem och tvister uppstår för att vi jämt behöver vända på kronor och ören i vårdcentralerna. De har varit katastrofalt underfinansierade sedan urminnes tider, säger Magnus Isacson och hoppas på bättring.

Läs även: Nya sanktioner mot vårdcentraler i Västra Götaland