Region Skåne har genomfört en upphandling av systemet Mobimed som är tänkt att införas på regionens alla ambulanser. Men efter ett antal händelser och tillbud väljer regionen att anmäla problemen till Läkemedelsverket, rapporterar Kristianstadsbladet.

Systemet är till för att övervaka patienterna i realtid och för att kommunicera med sjukhus och ambulanser. Företaget bakom Mobimed vann en upphandling i Region Skåne och systemet köptes in för 32 miljoner kronor med syftet att installeras i samtliga ambulanser, ett arbete som påbörjades i år.

Verksamhetschefen för ambulans i Skåne pekar på tolv olika händelser som redogörs för i anmälan. Problemen »hade kunnat orsaka dödsfall eller allvarligt försämrad hälsa«, står i anmälan.

Problemen rör bland annat EKG och mätning av blodtryck, liksom brister i uppkoppling mot enhet eller skärm, och att skicka mätresultat till sjukhusen.

Ortivus, företaget bakom Mobimed, skriver i ett mejl till Läkartidningen att analysarbetet bakom de inträffade händelserna har inletts men att det i nuläget är för tidigt att uttala sig om eventuella orsaker eller åtgärder. »För Ortivus är patientsäkerheten dock alltid en prioritet«, skriver Joanna Daffy , marknads- och kommunikationschef​​ på Ortivus.