Jakob Nyhlén. Foto: Västra Götalands läkarförening

– I dessa tider av väldigt tuffa besparingar blir det lätt »söndra och härska« från våra politiker och tjänstemän, de vill gärna ställa primärvård och sjukhusvård mot varandra. Vi får inte falla för det som fackliga, säger Jakob Nyhlén, ordförande för Västra Götalands läkarförenings primärvårdssektion.

Debattglada och »söndrande« politiker på Twitter är något som han stört sig på under en längre tid och i juni spånade Jakob Nyhlén och Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförenings sektion SU, om hur de kunde visa på den fackliga enigheten. I höst är tanken att de ska ut och gemensamt prata med läkare inom Regionhälsan. Att det blev just den förvaltningen bottnar i att ST-läkarna där, verksamma inom gynekologi och barnmedicin, »inte riktigt passar in någonstans«. Å ena sidan tillhör de regionens öppenvård, å andra sidan förläggs stora delar av arbetet rent fysiskt på Sahlgrenska.

– Vi vill jobba tillsammans, vi är ett fack som jobbar tillsammans för alla medlemmars bästa, säger Jakob Nyhlén.

Som Läkartidningen rapporterat har Västra Götalands läkarförenings sektion SU också startat vad som kallas »SU-ronden« där de olika verksamheterna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset får besök och information om det fackliga arbetet. Det inspirerade i sin tur primärvårdssektionen att starta något liknande. Men att besöka regionens 200 geografiskt utspridda vårdcentraler var att spänna bågen lite väl högt, så tanken är i stället att som ett första »rimligt« steg under året besöka de gemensamma utbildningstillfällen som hålls i den offentliga primärvården.

– Vi ska bland annat berätta lite om lönerevisionen som vi just avslutat och försöka fånga upp frågor, säger Jakob Nyhlén.

Hur har den här typen av fackligt grundarbete sett ut tidigare?

– Det har nog funnits för lite tidigare, och det har nog ofta berott på att vi har ett problem i primärvården med att vi är väldigt få fackligt aktiva. På många vårdcentraler finns det kanske en som är förtroendevald och när den slutar finns det kanske inte någon som känner att de vet vad det handlar om och att de vill ta på sig uppdraget.

Det finns inget uttalat mål att öka antalet förtroendevalda, även om det såklart skulle vara en välkommen »bieffekt«, som Jakob Nyhlén uttrycker det. Däremot finns det en förhoppning om att medlemmarna ska få kunskap om till vem de ska vända sig med fackliga frågor och att de kontakterna, i den mån det går, kan göras i ett tidigt skede. Innan det har gått så långt som att det har blivit en konflikt och att facket kommer in först när de jobbiga mötena tar vid.

– Fångar man saker tidigt så kan det ibland räcka med att medlemmen säger »jag har pratat med facket« och så taggar chefen ner. Eller så har chefen, eller medarbetaren, fått något om bakfoten. Ofta kan man reda ut väldigt enkla saker, säger Jakob Nyhlén.

Och även om inspirationen kommer från »SU-ronden« finns det i nuläget inget eget namn på primärvårdssektionens projekt.

– Vi är inte lika bra som sektion Sahlgrenska med att hitta roliga titlar på våra projekt.

Nu kom alla mina fördomar om Västsverige på skam.

– Ja, tyvärr, vi får väl klura på något riktigt göteborgskt och återkomma.