Restnoteringar och brist på läkemedel är ett växande dilemma både globalt och i Sverige. För att komma till rätta med problemet fick Läkemedelsverket i våras 10 miljoner kronor för ett nytt regeringsuppdrag att utreda hur rest- och bristsituationer kan hanteras och förebyggas. Sedan den 1 juli gäller också ny lagstiftning: Bolag som inte anmäler i tid att brist på läkemedel väntas kan få betala dryga sanktionsavgifter. Men parallellt med dessa åtgärder sätter den svenska ekonomin käppar i hjulet.

– Den extremt låga svenska kronkursen gör att det faktiskt inte är attraktivt att ta vare sig läkemedel eller andra produkter till Sverige, säger Bengt Mattson, hållbarhetschef på läkemedelsbolagens branschförening Lif och tidigare anställd hos Pfizer, till Sveriges Radio Ekot.

Läkemedel har ofta ganska fasta priser, vilket gör att tillverkarna ibland gör en förlust när de säljer till Sverige, eftersom produktionskostnaderna är högre än vad de har möjlighet att få ut i svenska kronor, menar han.

Cecilia Frostegård är avdelningschef för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, den myndighet som ansvarar för prissättningen av läkemedel.

– På äldre läkemedel, där patenten har gått ut och det råder priskonkurrens, har Sverige i dag de lägsta priserna i Europa. Och i det segmentet har prisnivåerna blivit så låga att det kan finnas en risk för att den svenska marknaden inte prioriteras, säger hon.

TLV beslutade i höstas att inleda en översyn av takprissystemet, alltså hur höga priser som ska tillåtas för olika läkemedel, för att »skapa ett mer dynamiskt regelverk«, skriver myndigheten på sin hemsida:

»På längre sikt syftar översynen till att utforma ett över tid hållbart system som kan fungera även i tider av ekonomisk förändring. Utformningen av systemet ska säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna och en väl fungerande konkurrens. Samtidigt ska det fortsatt bidra till låga och jämna priser på utbytbara läkemedel och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.«

Läs också:
Helt slut på läkemedel för många diabetespatienter
TLV ska ta fram nya förslag om lagerhållningen av läkemedel
Läkemedelsverket utreder problem med läkemedelsförsörjning
Restnoteringarna har nått »en platå«