Sedan kriget i Ukraina bröt ut har Sverige, via EU, erbjudit ukrainska patienter vård på svenska sjukhus. Totalt har runt 90 sådana patienter vårdats i Sverige, varav en majoritet har fått hjälp på sjukhus i Region Stockholm. Nu har dock MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med Migrationsverket och Socialstyrelsen, beslutat att pausa mottagandet helt under sju veckor, rapporterar TV4. Det tillfälliga uppehållet motiveras med bemanningssituationen under sommaren.

– Det är ju inte bara vården som är involverad, utan även transportresurser och andra delar. Det är en komplex kedja, säger Taha Alexandersson, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, till tv-kanalen.

Nicole Silverstolpe, Ukrainasamordnare i Region Stockholm, är kritisk till beslutet.

– Det pågår ett krig i vårt närområde och kriget tar inte paus över sommaren, säger hon.

Hon medger att sommaren är en utmanande period, vilket innebär begränsningar i vilken vård man kan erbjuda, men säger att man var beredd på att fortsätta ta emot ukrainska patienter.

– Vi har inte bett om att få ett uppehåll utan planerat för att kunna ta emot patienter, säger Nicole Silverstolpe.

Enligt Taha Alexandersson kan beslutet dock komma att ändras om det kommer signaler om att behoven av vård inte kan tillgodoses av andra länder.

Läs också: Etikprofessor: Svenska patienter kan behöva stå tillbaka till förmån för ukrainska