Att variera mellan två tjänster är inget nytt. Däremot har det inte alltid varit särskilt strukturerat när det gäller schemaläggning, lönesättning och andra praktikaliteter som hör anställningar till.

Marina Henriksson arbetar på HR-strategiska avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Vi har jobbat med rotationstjänster av olika slag förut. Vi har haft ad hoc-lösningar ibland där skälen bakom inte alltid varit så tydliga. När det fanns påtryckningar, framför allt bland yngre medarbetare som vill ha mer flexibilitet, ville vi säkra den här typen av anställningsform och därför blev det ett ramverk, säger Marina Henriksson som arbetar på HR-strategiska avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

2021 fick HR-direktören i uppdrag av personalutskottet att inventera arbetet med kombitjänster inom sjukvården och året därpå utvecklades ett regiongemensamt ramverk för ändamålet. Detta framgår av föreskriften Rutin regiongemensamt ramverk för kombitjänster från regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Sedan 21 december 2022 har kombitjänster som ramverk funnits inom regionen, vilket även Sahlgrenskaliv rapporterat om. Kombitjänster omfattar inte bara läkare utan annan även annan vårdpersonal som sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

När Läkartidningen når Marina Henriksson för att följa upp hur arbetet har gått det senaste halvåret framkommer det att Sahlgrenska än så länge befinner sig i uppstartsfasen i implementeringen av kombitjänsterna.

– Sahlgrenska är ju ett stort sjukhus. Vi är i fasen där vi fortfarande sprider kunskap om att ramverket finns, så vi uppmuntrar chefer att använda sig av det. Vi prövar oss fram försiktigt för det är viktigt att säkra att varken verksamhet eller medarbetare hamnar mellan stolarna. Det är mycket som ska gå ihop som scheman, jourkomp och medarbetarnas livspussel, säger hon.

På en del avdelningar har chefer börjat slå sina kloka huvuden ihop; de har kommit till insikten om att det alldeles säkert finns fördelar med att deras anställda även tjänstgör i en annan verksamhet.

– Så jag tror att det finns kombitjänster som ganska snart är ute, säger Marina Henriksson.

Vilka kommer att kunna söka dessa kombitjänster?

– Man ska nog ha några år i professionen innan man ger sig på detta för att känna sig trygg med vad man kan. Åtminstone ska man ha gjort sin AT-rotation.

Syftet med kombitjänster, enligt föreskriften från VGR, är att stärka kompetensförsörjningen eftersom anställningsformen innebär flexibilitet och möjligheten att utvecklas inom olika områden. Ambitionen är att säkerställa och öka kunskaperna hos de olika enheterna, vilket regionen hoppas ska leda till bättre arbetsprocesser mellan olika avdelningar. Förhoppningen är att även patientsäkerheten gynnas.

Rent praktiskt innebär en kombitjänst att arbetstiden fördelas mellan två arbetsplatser vilket betyder att medarbetaren också har två chefer. Däremot har medarbetaren en placeringsort och en huvudansvarig chef där tjänstgöringen sker oftast, men det är också möjligt att fördela arbetstiden 50/50.

– Det kan se väldigt olika ut hur man väljer att fördela tiden. Man kan ha två arbetsplatser på en vecka; tre pass på ett ställe, två på ett annat. Det kan dock bli splittrat och schematekniskt svårt. Vanligare är en eller två månader i taget och sedan byter man till den andra avdelningen.

För att saker och ting ska fungera är samarbete och kommunikation cheferna emellan grundläggande, berättar Marina Henriksson och tillägger att dessa kombitjänster inte bara är något som utlyses externt. Faktum är att sådana tjänster uppstå efter dialog mellan medarbetare och chef.

– Chefen får bedöma om det finns nytta av det men förslag från medarbetare är välkomna.

Hur många tjänster tror du att det kommer bli?

– Jag vet inte alls hur många men vi tror ju inte att en majoritet av anställningarna kommer att bli kombitjänster.

Om många vill kunna lite om allt i stället för mycket om något – kan det på sikt bli ett problem med att säkerställa specialistkunskap på avdelningar?

– Jag tror inte att vi utarmar specialiteterna för de som vill vara specialister kommer fortfarande att vara det. Den positiva aspekten av detta är att bredare kunskaper gör det lättare att täcka upp för varandra vid sjukdom exempelvis. Specialistkunskaper kommer vi absolut att värna om.

Kan kombitjänster bli ett kostsamt projekt om det tar för mycket tid för chefer och administrativ personal?

– Det här nya ramverket innebär att administrationen kring scheman och löner är tydligare, så det ska inte behöva bli mer kostsamt. Tvärtom kan det vara något som på lång sikt gör oss till en attraktiv arbetsgivare, menar Marina Henriksson.

Om kombitjänster

Arbete i kombitjänst innebär att medarbetare kan använda sin kompetens över linje-, organisations- och förvaltningsgränser. Det ger möjlighet till karriär- och kompetensutveckling och en större variation i arbetet.

Källa: Föreskriften Rutin regiongemensamt ramverk för kombitjänster