Vid ett extrainsatt möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i slutet av juni beslutades att upphandlingen skulle avbrytas då samtliga anbudsansökningar innehållit fel och brister som gjort att de inte har kunnat godkännas, skriver Region Stockholm på sin hemsida.

Regionen har informerat anbudssökande om bristerna i deras respektive ansökningar och förhoppningen är att så snart som möjligt kunna annonsera upphandlingen på nytt. »Bedömningen är att den nya upphandlingen kommer kunna genomföras med bibehållen tidplan«, skriver Region Stockholm.

S:t Görans sjukhus har drivits av vårdbolaget Capio sedan 1999. 2022 förlängdes bolagets avtal med regionen i fyra år och det löper ut i januari 2026. Den nu avbrutna upphandlingen handlar om den aktör som ska ta över efter det.