Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutade om återkallelse av legitimationen den 20 juni i år.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anmälde läkaren den 7 oktober 2022 då myndigheten ansett att brotten han dömts för påverkat hans förtroende som läkare.

I februari samma år dömdes läkaren i tingsrätten för narkotikabrott samt ringa narkotikabrott med påföljden skyddstillsyn.

Senare samma vår dömdes läkaren även av tingsrätten för våldtäkt och grov fridskränkning med påföljden fängelse tre år och sex månader. I hovrättens dom framgår att mannen – förutom att ha våldtagit sin dåvarande partner – knuffat, slagit och sparkat henne samt hotat om dödligt våld. Han har även hotat att publicera sexuellt innehåll om henne på Facebook.

Domen överklagades till hovrätten som höll med tingsrätten men beslutade att sänka fängelsestraffet till tre år. Läkaren överklagade till Högsta domstolen som inte tog upp ärendet.

Han anser att han är oskyldigt dömd för såväl våldtäkt som fridskränkning och hävdar dessutom, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, att brotten inte har något med hans yrkesutövning att göra.

Enligt läkare själv har han arbetat i 15 år utan vare sig anmärkningar eller klagomål.

Ivo håller däremot inte med och Ansvarsnämnden har konstaterat detsamma:

”Brott som är ägnade att påverka förtroendet för den legitimerade är exempelvis brott mot annans liv och hälsa eller sexualbrott.”

Med detta som grund, samt hänvisning till ytterligare paragrafer, bedömer Ansvarsnämnden att läkaren får indragen legitimation med omedelbar verkan.