I artikeln påminner han om följande. »Sommaren 2018 var en av de varmaste i modern tid och bjöd på rekordvärme i både Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Det observerades en förhöjd dödlighet med ungefär 700 fler dödsfall än normalt i Sverige.«

Anders Åkesson fortsätter: »Det torde vara lätt för alla att förstå vad en hög temperatur kan innebära, inte minst för äldre som kan ha svårare att få vätska i sig och ha en god koll på sina läkemedel. Har man en skörhet, som en långvarig och kronisk diagnos ofta innebär, sedan tidigare är man i en mer utsatt position.«

Anders Åkesson menar att hälso- och sjukvården måste klimatanpassas. Han vill också ha en plan för hur vården ska kunna möta sjukdomstillstånd kopplade till ökad värme och skriver: »SKR och regeringen måste nu mer fokuserat ta initiativ till vård för de som drabbas av den ökade värmen.«