Enligt en kartläggning tidningen har gjort ser det väldigt olika ut i regionerna när det kommer till söktryck, beläggning och bemanning.

I Skåne är vårdplatserna färre än i fjol trots att söktrycket är detsamma. Norrlands universitetssjukhus var under förstärkningsläge i drygt två veckor, vilket Läkartidningen också följt.

På västkusten, i NU-sjukvårdens upptagningsområde, beskrivs också läget som ansträngt, mycket på grund av turismen, rapporterar Dagens Medicin.

Exempelvis har Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan tvingats stänga akut-bup under fyra veckor på grund av brist på specialistläkare.

Karolinska universitetssjukhuset däremot har kunnat ta emot patienter från andra regioner. Även i Region Västmanland har man läget under kontroll, likaså i Region Örebro län respektive Region Kalmar län.