I förra veckan kom beskedet att Liselott Sjöqvist, efter 37 år inom regionen, tvingas bort från sin tjänst som områdeschef för akutsjukvården. Till lokala medier har hon sagt att beslutet fattats av hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth och att det var en »chockartad besvikelse«. Beskedet har rört om även inom organisationen. Samtliga 18 verksamhetschefer inom akutsjukvården i Västmanland, har skrivit ett protestbrev till regiondirektören Anders Åhlund, vilket lokala medier var först med att rapportera. I brevet beskrivs Liselott Sjöqvist som en värdefull och uppskattad chef, och brevskrivarna uttrycker kritik mot hur ärendet har hanterats.

»Vi uppfattar att Lars har underskattat Liselotts värde som ledare och förtroendebärare i organisationen. Tillvägagångssättet för avsättningen av Liselott har märkbart skadat vårt förtroende för Lars och bristen på information och kommunikation har skadat tilliten inom regionen som helhet, då det skapat en grogrund för ryktesspridning och spekulation«, skriver cheferna.

De hyser också farhågor om att nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete inom vården kommer att sinkas eller till och med omöjliggöras till följd av att Liselott Sjöqvist försvinner.

»Vi uppfattar att ett avsevärt arbete är nödvändigt från förvaltningsledningen i kommande dialoger för att återuppbygga förtroendet.«

Ansvariga regionråd har valt att bemöta kritiken mot Lars Almroth i ett pressmeddelande, där de betonar att de fortsatt har fullt förtroende för hans ledarskap.

»Vi har gett Lars Almroth ett tufft uppdrag och han måste få bygga det ledningsteam han anser sig behöva för att kunna leverera på uppdraget«, skriver regionråden.

Lars Almroth har tidigare sagt till SVT Nyheter Västmanland att Liselott Sjöqvist inte har gjort något »direkt fel eller något olagligt«, men att beslutet har vuxit fram under tid.

– Vi har helt enkelt olika bilder av det arbete som behövs göras.