Den nya enheten blir enligt regionen unik i sitt slag, i och med satsningen på elitidrott.

– Vi gör den här satsningen dels för att fokus på elitidrott inte finns, dels för att det finns ett behov av det, säger enhetens initiativtagare Magnus Sjögren, överläkare i psykiatri och habilitering i Region Västernorrland.

Fram tills för två år sedan arbetade han med ätstörningsvård i Köpenhamn. Erfarenheterna därifrån tar han med sig till den nya kliniken på Sundsvalls sjukhus.

– I Köpenhamn såg jag att det inte fungerade så bra att ha elitidrottare på samma avdelning som andra med ätstörningar. Elitidrottarna tenderar att trigga de andra patienternas ätstörning i och med att de är experter på att motionera mycket och därmed förbränna kalorier. Det blev också en slags social stress, som ju också är en del av ätstörningsproblematiken, säger Magnus Sjögren.

När Magnus Sjögren, genom Region Västernorrland, ansökte om tillstånd hos Socialstyrelsen för att erbjuda nationell högspecialiserad vård för ätstörningar gick det vägen. Regionen godkändes.

– Vi skrev bland annat i ansökan att vi tänkte ha två platser öronmärkta för elitidrottare. Totalt kommer vi att erbjuda tolv vårdplatser där tio utgörs av nationell högspecialiserad vård för allvarliga ätstörningar och ytterligare två för elitidrottare med samma problematik.

Bilden är från i juli i år. Den nya enheten håller på att byggas på Sundsvalls sjukhus. Foto: Privat

Mellan elitidrottarna och övriga patienter går det att stänga dörrar, för att undvika att för mycket kontakt ska trigga en försämring hos de sistnämnda.

– Vissa aktiviteter kommer de att ha tillsammans, som mattillfällen och vila i den mån det fungerar. Men de kommer att ha separata ingångar. När det gäller elitidrottarna kommer vi också att samarbeta med Elitidrottsmottagningen i Stockholm.

Trots att den nya kliniken har en egen nisch finns tydliga krav och riktlinjer.

Nationell högspecialiserad vård innebär att de kan ta emot patienter från hela landet – hur detta går till sker i samråd med övriga regioner i landet där kliniker finns: Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland.

Magnus Sjögren bedömer att kliniken i Sundsvall kommer att kunna ta emot omkring 40-50 patienter om året, likt de andra klinikerna.

– Vi räknar med att de flesta är inlagda ungefär 10-14 veckor. Efter det kommer patienterna övergå till behandling inom öppenvården där vi följer dem upp till ett år.

Det ska tilläggas att det finns två typer av patientgrupper som erbjuds nationell högspecialiserad vård, vilket framgår av Socialstyrelsen:

Den ena gruppen är »patienter med allvarlig ätstörning med eller utan primär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet där flera behandlingsförsök har genomförts med adekvat intensitet, varav minst ett har varit dagvård eller heldygnsvård. När flera sådana behandlingar eller behandlingsförsök har genomförts utan tillräcklig framgång, ska patienten remitteras för nationell högspecialiserad vård«.

Den andra gruppen är »patienter med akut medicinsk instabilitet primärt orsakad av en ätstörning, när transport bedöms möjligt, och där det inte finns möjlighet till adekvat vård inom hemregionen«.

Dessa patientgrupper behöver långsiktig vård, något Magnus Sjögren känner att han inte riktigt kunnat ge tidigare på det sätt han önskat.

– Om man jämför med hur det var i Danmark var det fullt hela tiden där. Det var högt tryck och väntelista. Här i Sundsvall, när jag remitterat patienter för inläggning på psykiatrikliniken, har jag också känt att man ofta hittat lösningar som inte är helt tillfredsställande.

Magnus Sjögren har därmed goda förhoppningar om att den nya kliniken ska möta behoven hos de som är svårast sjuka i anorexi.

– Vi svarar mot ett uppdämt behov och kunskapsutveckling. Vi är flera forskare involverade i de fem enheterna över landet, så förhoppningen är god att vi kan lära mer och hjälpa de som lider på ett bättre sätt.

Bemanningsläget, då?

– Vi kommer att vara en heltidsanställd överläkare som är specialist i psykiatri och vi lär förmodligen ha behov av någon på deltid också. Det vore utmärkt om vi kunde ha ST-läkare här i perioder också, hoppas Magnus Sjögren.

Men det är en fråga för framtiden. Först gäller det att öppna dörrarna, i december.

Fakta om nationell högspecialiserad vård i Sundsvall

Nationell högspecialiserad vård (NHV) är ett sätt att samla kompetens vid ett antal platser för att där kunna ha experter på vård som är komplex eller sällan förekommande. Socialstyrelsen beslutar om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. 

Nationell högspecialiserad vård för ätstörningar kommer att bedrivas på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset samt vid sjukhuset i Sundsvall. 

Behandlingsenheten i Sundsvall kommer totalt sett ha tio platser för patienter som kommer från hela landet och som lider av allvarlig ätstörning och två vårdplatser för elitidrottare med ätstörning.

Källa: Region Västernorrland.