I juni förra året tillsatte dåvarande socialministern Lena Hallengren (S) en utredning som fick i uppdrag att granska hur digitala vårdgivare ska kunna bli del av en mer sammanhållen primärvård. Som Läkartidningen rapporterade då gick uppdraget till Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson. Senast den 15 augusti i år skulle uppdraget redovisas.

Även ersättningsprinciperna för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård skulle ses över. Björn Eriksson har lämnat över utredningen, men vad han kommit fram till är ännu inte offentliggjort eftersom det rör sig om en så kallad bokstavsutredning (som till skillnad från en statlig offentlig utredning (SOU) inte är en egen myndighet utan verkar inom regeringskansliet).

Läkartidningen har undersökt vad som hänt med utredningen. I ett telefonsamtal med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons (KD) pressekreterare Joel Apelthun blev beskedet att man tagit emot utredningen, men att den nu är föremål för vidare beredning inom regeringskansliet. Efter det fattas beslut om remiss av en departementspromemoria.