När Läkartidningen får kontakt med Andreas Möhlendick, specialistläkare anestesi och intensivvård och ordförande i Läkarförbundets sektion på Skaraborgs sjukhus, kommenterar han inledningsvis beslutet så här:

– Det är bra att det äntligen har fattats ett beslut efter alla turer, så att våra medlemmar kan få känna en trygghet i det arbete som ska utföras. Samtidigt är det lite svårt att kommentera beslutet. Vi har många medlemmar i Lidköping som inte tycker att det här är bra, säger han.

Andreas Möhlendick lyfter samtidigt fram att det måste finnas kapacitet att klara av vården på sjukhusen.

– Problemet är att det just nu finns en oroande personalbrist. Vi har bland annat för få akutläkare. Det är också viktigt att se till att det finns läkare som tar emot »bakom akuten« och att det finns tillräckligt med vårdplatser så att vi kan ta emot patienterna. För närvarande har vi ett ganska kärvt vårdplatsläge.

I beslutet ingår att Lidköping och Falköping ska få utökat uppdrag. Den elektiva vården ska utökas där. Hur tas det beskedet emot?

– Det positiva är att våra medlemmar vet att de nu har en trygg arbetsplats och kommer att kunna jobba kvar. Just nu är det kaos, och många kanske oroar sig för vad som ska hända, men sjukhuset ska inte ska läggas ner utan bara ändra inriktning, säger Andreas Möhlendick.

Läs också:
Akuten i Lidköping stänger
Ytterligare nämnd får Skas på bordet
Styrelsen för Skaraborgs sjukhus om framtiden: Frågan är för stor för oss
Läkare riktar kritik mot ekonomisk genomlysning av Skaraborgs sjukhus
Trots sparkraven – sjukhuset i Lidköping får behålla akuten
Sjukhusstyrelse oenig – Tufft uppdrag för Skas sjukhusdirektör
Stor besparing på Skas – iva och akutmottagning bort enligt förslag