Händelsen skedde i februari på ett universitetssjukhus. Patienten hade sökt vård för bland annat akut feber och påverkat allmäntillstånd. Vid ankomsten till sjukhuset bedömdes patienten ha en hög fallrisk eftersom flera fall skett i hemmet.

Efter att patienten återvänt till vårdavdelning efter röntgen föll hen ur sängen som var i upphissat läge. Personalen på avdelningen visste inte att patienten hade återvänt och hittade hen på golvet.

En skallröntgen visade en intrakraniell blödning som behövde utrymmas och flera neurokirurgiska ingrepp följde. Fallet ledde även till skador på ansikte.

En intern utredning visade på brister i rutiner vid avlämning, enligt anmälan som gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.