Vid obduktionen hittades 38 kaliumtabletter i den äldre kvinnans magsäck och många experter har sedan dess hävdat att det är mycket troligt att kvinnan dog av kaliumförgiftning. Men även om hovrätten instämde i att kaliumdosen var »potentiellt dödlig« kunde inte andra dödsorsaker helt uteslutas. Maken överklagade till Högsta domstolen, som nu meddelar att det inte finns synnerliga skäl för en prövning i yttersta instans.

Den ovanliga händelsen inträffade i februari 2019, efter att en äldre kvinna legat inlagd på sjukhus med influensa, högt blodtryck och låga kaliumvärden. Trots att kvinnans kaliumvärden stabiliserades till normala nivåer skrevs hon ut med rekommendationen att ta uppemot 30 kaliumtabletter om dagen, en avsevärt högre dos än vad som normalt rekommenderas. Fyra dagar senare dog hon och en lång juridisk process tog vid. De båda ansvariga läkarna åtalades för vållande till annans död, men den ena, en underläkare, friades redan i tingsrätten. Rätten menade att hon hade för lite arbetslivserfarenhet för att kunna hållas ansvarig för det inträffade. Specialisten i internmedicin som hon samrått med dömdes däremot till villkorlig dom. Den domen revs dock upp av hovrätten med motiveringen att dödsorsaken måste vara ställd bortom rimligt tvivel. »Det kravet innefattar att alla rimliga alternativa dödsorsaker måste kunna uteslutas«, skrev hovrätten i domslutet. Det gick inte att utesluta alternativa dödsorsaker, särskilt hjärtsjukdom, menade rätten och friade specialistläkaren. Den domen står fast i och med att Högsta domstolen nu väljer att inte meddela prövningstillstånd.

Båda läkarna har hela tiden förnekat brott.

Läs också:
Kvinna dog efter hög dos kalium – maken överklagar till högsta instans
Kvinna avled efter höga kaliumdoser – läkare frias av hovrätten
Stafettläkare döms för vållande till annans död