Bemanningsläget var tufft i svensk förlossningsvård inför sommaren, visade en enkät som TT skickade till landets regioner.

Men sommaren har hittills blivit bättre än väntat, visar nu TT:s rundringning. En anledning är att det föds färre barn. Förra året föddes drygt 104 000 barn i Sverige – det lägsta antalet på 17 år.

Varför så få barn föds i Sverige vet man inte, men samma nedåtgående trend syns i de flesta höginkomstländer. Oro för framtiden och ändrade värderingar kring att skaffa barn kan ligga bakom, enligt forskare.

Att färre barn föds har underlättat för sommarens pressade förlossningsvård, uppger nu en rad regioner.

Region Halland gick in i sommaren med ett tufft läge på grund av barnmorskebrist. Men sommaren har blivit hanterbar, enligt Åsa Johansson, biträdande verksamhetschef vid kvinnokliniken Halland.

– Tack vare att vi har haft färre förlossningar, och inte har haft utomlänspatienter i den utsträckning som vi brukar. Det har gjort att vi har klarat vårt uppdrag, fast vi har 25 procents lägre kapacitet, säger hon.

Både förlossningsvården i Sundsvall och i Umeå har haft extra hög belastning när förlossningarna i Lycksele och Örnsköldsvik varit stängda hela sommaren respektive i fyra veckor.

– Det har varit fullt och väldigt hög beläggning. Men inte några signaler om att det har varit katastrof, säger Magnus Hedström, områdeschef i Region Västerbotten.

– Det är alltid tyngre när vi tvingas att stänga en förlossningsklinik. Men det har gått bra så här långt, säger Helena Dalin, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Västernorrland.

Också i Region Dalarna har det varit en relativt bra sommar, där lägre födelsetal spelar in, enligt Emelie Sternö, verksamhetschef på kvinnokliniken i Falun.

I Region Stockholm gällde den största oron inför sommaren Karolinska universitetssjukhuset, enligt Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Men situationen har – både på Karolinska och i Region Stockholm generellt – varit mindre ansträngd än vanligt, enligt Vårdförbundet. En viktig anledning tros vara just de lägre födslotalen.

– Det har inte blivit så illa som vi befarade. Sedan får man inte slå sig till ro med det. Mindre ansträngt eller bättre i förhållande till hur det har sett ut de senaste åren är inte tillräckligt bra, säger Emma Jonsson.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg var grundbemanningen inför sommaren bättre i år än förra året. Antalet förlossningar var ungefär lika många som förra sommaren under juni och juli, men väntas sjunka i augusti, enligt Corinne Pedroletti, verksamhetschef för kvinnosjukvården.

– Fantastisk personal har löst de luckor som uppstått. Vi tycker att det har fungerat bättre än föregående sommar.

Vid Skånes universitetssjukhus var det ett ganska hårt tryck i juni, för att sedan lugna ner sig, enligt Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården. Färre har fått hänvisas till andra sjukhus jämfört med förra sommaren. Pia Teleman beskriver läget hittills som lite bättre än förra sommaren.

– Som vanligt har det varit en enorm lojalitet, där många tagit extrapass och flyttat på semestrar. Vi har varit hjälpta av något lägre födelsetal i år. Det är även ett jättegott samarbete i regionen. Det är oerhört väsentligt, säger hon.