Brist i tillgång på antibiotikaprodukter kan utgöra allvarliga hinder för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Vid brist på förstahandsvalen, finns risk att andra alternativ används som kan vara negativa både ekonomiskt och när det gäller antibiotikaresistens.

Staten vill stärka tillgången till både nyare och äldre antibiotika. 2021 gav exempelvis den dåvarande regeringen tre myndigheter i uppdrag att bland annat analysera vilka antibiotika som det finns behov av men som försvunnit från den svenska marknaden, och vilka hinder som finns för att de ska finnas att tillgå på marknaden.

Nu har den nuvarande regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera en ny ersättningsmodell som ska ge läkemedelsbolag pengar för att hålla med ett buffertlager av vissa prioriterade äldre produkter.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat göra ett urval av produkter och fastslå en prisnivå för dem. Myndigheten ska utgå från sina förslag efter den förra regeringens utredning.

Folkhälsomyndigheten ska också utreda samarbete eller samordning med de övriga nordiska länderna om ersättningsmodell för äldre antibiotika.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december i år. Läs mer på regeringens webbplats.