Läkartidningen har sedan 2020 följt den rättsliga process som pågått mot forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini. Mellan 2011 och 2012 genomförde Paolo Macchiarini tre transplantationer av syntetiska luftstrupar som täckts med stamceller på Karolinska universitetssjukhuset. Syftet med operationerna var enligt kirurgen själv att försöka att rädda svårt sjuka patienters liv när alla andra behandlingsalternativ var uträknade. Samtliga patienter avled ett tag efter ingreppen, och operationerna blev alltmer ifrågasatta.

Förra sommaren dömdes Paolo Macchiarini i tingsrätten till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada i ett fall. Den domen revs upp av Svea hovrätt, som bland annat ansåg att det funnits ett så kallat insiktsuppsåt och att Paolo Maccchiarini varit likgiltig inför eventuella risker med operationerna. Hovrätten dömde kirurgen till fängelse i två och ett halvt år för grov misshandel, en dom som överklagades till Högsta domstolen av Paolo Macchiarinis advokat Björn Hurtig precis innan tidsfristen löpte ut.

I överklagan står att läsa att Paolo Macchiarini anser att han inte begått något brott och att han anser att hovrättens avgörande strider mot lagen. Kirurgen och hans försvarare anser vidare att hovrätten inte bedömt all bevisning som lagts fram och dessutom dömt »utanför åtalet«.

I den komplettering som gjorts av överklagan ber Paolo Macchiarini och hans försvarare om ytterligare tid då man »avser att inkomma med ny bevisning i målet«, vilket Högsta domstolen beviljat.

Försvarsadvokat Björn Hurtig. Foto: Joakim Andersson.

Läkartidningen har sökt Björn Hurtig, som i ett mejl till tidningen ger en kort beskrivning av den nya bevisning man avser att lägga fram:

»Vi har fått fram viss ny skriftlig bevisning som tar sikte dels på frågan om uppsåt, dels på skadebilden för patient nr 3, d v s kvinnan som kom från Turkiet. Det är fråga om både anteckningar, e-postmeddelande och fotografier.«

Björn Hurtig uppger i sitt mejl att den nya bevisningen främst har betydelse för frågan om prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl. »Detta kommer att utvecklas mer ingående i den komplettering som ska inges till Högsta domstolen«, skriver han.

Vad gäller överklagandet i övrigt uppger Björn Hurtig att man fokuserat på en del frågor som man menar är av intresse för den fortsatta rättstillämpningen.

»Bland annat anser vi att frågan om likgiltighetsuppsåt för en opererande läkare är ytterst intressant och viktig för läkarkåren framgent. Riskerna för framtida opererande läkare att ådra sig åtal eller skadeståndskrav, om domen står sig vad avser frågan om uppsåt, menar vi inte kan underskattas«, skriver Björn Hurtig till tidningen.

Han skriver också att man anser att det faktum att hovrätten »underlåtit att ta hänsyn till stora delar« av den bevisning som lagts fram påverkat målets utgång. Det handlar, uppger Björn Hurtig, »i vissa delar om bevisning som lagts fram först i hovrätten«.

»Vi anser att detta utgör synnerliga skäl för Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd och antingen själva pröva bevisningens styrka alternativt undanröja domen och återförvisa målet till hovrätten för en förnyad prövning«, skriver Björn Hurtig avslutningsvis.

Paolo Macchiarini och hans försvarare har fram till 28 augusti på sig att presentera den nya bevisningen.

Läs också:
Paolo Macchiarini döms till fängelse i två och ett halvt år
Paolo Macchiarini: »Jag ångrar att jag opererade just i Stockholm«
Kirurgen Macchiarini överklagar fängelsedomen till Högsta domstolen
Åklagaren yrkar på fyra års fängelse för Paolo Macchiarini
Nu prövas Paolo Macchiarinis ökända operationer i Svea hovrätt
»Macchiarinis syfte var att rädda liv«
Åklagaren: Paolo Macchiarini visste att metoden inte fungerade