Vid månadsskiftet går Gustav Backlund tillbaka till sin tidigare tjänst som biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna efter ett halvår med andra arbetsuppgifter. Prövotiden var del av den överenskommelse som Gustav Backlund ingick med regionen i våras efter att det kommit till arbetsgivarens kännedom att han hade dömts för brott. Brottet i fråga var olaga intrång i samband med en klimataktion förra året och regionen ville inledningsvis att Gustav Backlund skulle lämna sin tjänst då förtroendet för honom ansågs förbrukat. Men den lokala läkarföreningen tog strid för honom i en utdragen process.

– Det var ett viktigt ärende att driva både för Gustav och som en principfråga. Man måste få vara medborgare på sin fritid. Klimatfrågan är dessutom så aktuell och att ta ställning för klimatet är inget som bör äventyra en anställning, säger Daniel Svedin från Dalarnas läkarförening som har jobbat med fallet.

Föreningen ansåg också att regionen inte hade levt upp till sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen, MBL, bland annat då Gustav Backlund kallats till möte utan att få reda på vad det skulle handla om och utan att erbjudas facklig representation, och krävde därför regionen på skadestånd. Skadeståndskravet släppte föreningen dock före sommaren. Hela ärendet var tungrott och ord stod mot ord.

– Regionen hävdar att den inte har begått något brott mot förhandlingsplikten, medan vi tycker motsatsen. Vi kom inte så mycket längre där. För vår del har det varit en lång och krävande process och det kändes inte fackligt lönsamt att ta det vidare, säger Daniel Svedin.

På det stora hela är han nöjd med hur konflikten har kunnat lösas, men han är självkritisk när det kommer till frågan om just skadestånd.

– Vi borde ha varit tydligare i slutet av förhandlingen att vi ville lyfta ut själva handläggningen som ett eget ärende. I stället skrev vi på förhandlingsprotokollet utan att vara tydliga med att vi ville se ett separat ärende, och då tog arbetsgivaren för givet att vi hade godkänt hela processen. Men det har varit en viktig erfarenhet och lärdom och förhoppningsvis stärker vi vår position i kommande förhandlingar, säger Daniel Svedin.

Läkartidningen har sökt Gustav Backlund.

Läs också: 
Dalarnas läkarförening stämmer regionen efter Backlund-fallet
Gustav Backlund får behålla tjänsten – men facket överväger rättsprocess
Region Dalarnas vändning: Ogiltigt avtal bakom Backlunds anställning
Smittskyddsläkaren får ursäkt – miljöaktivister kräver uppbackning
Dömd smittskyddsläkare vägrar avgå: »En principfråga«