Thomas Wallén är sjukhuschef på Helsingborgs lasarett. Foto: Region Skåne

– Under september kommer vi att öppna 18 vårdplatser, berättar Thomas Wallén, sjukhuschef på Helsingborgs lasarett.

Det är möjligt tack vare två anledningar; dels större lokaler då två avdelningar flyttar, dels att lasarettet lyckats rekrytera fler sjuksköterskor.

– Vi gör lite omstruktureringar; en avdelning flyttar till större lokaler och en annan flyttar temporärt och frigör därmed fler vårdplatser. På njuravdelningen, som även fungerar som en klinisk utbildningsavdelning, går vi från 14 till 21 vårdplatser. På den geriatriska avdelningar blir 14 vårdplatser 25.

Thomas Wallén berättar att det ser bättre ut på medicinavdelningarna än inom kirurgin.

– Vi har stora utmaningar inom de kirurgiska specialiteterna där vi har tappat både vårdplatser och bemanning för ett år sedan, men nu får jag signaler om pågående rekryteringar.

Tills dess gäller det att hantera bristen på 22 vårdplatser.

– Förhoppningen är att lösa det på ett halvt till ett års horisont. Det handlar ju mycket om tålmodigt arbete, att ständigt satsa på kompetensutveckling, arbetsmiljö och bra löneutveckling för att lyckas rekrytera och behålla personal, säger Thomas Wallén.

Bristen på 40 vårdplatser har varit en aktuell fråga för Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening (NVSL), under sommaren – och även sommaren innan det, som han beskriver som fruktansvärd.

Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Privat.

– Jag har jobbat stenhårt med detta.

Och påverkansarbetet är inte klart.

Trots 18 nya vårdplatser inom en väldigt snar framtid, finns anledning för mer dialog med ansvariga politiker, tycker Johan Gustafsson.

Och det gäller att påverka både presidiet, de styrande i sjukhusstyrelsen, på Helsingborgs lasarett och de styrande partierna i Region Skåne, vilka kallas Borgliga treklövern och består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

– I oktober är planen att vi ska ha ett möte med lasarettets sjukhusstyrelse. Det är viktigt att lobba in till politikerna om hur det faktiskt fungerar på ett sjukhus, hur det ser ut på akuten och hur det blir på vårdavdelningar när platserna inte räcker till, säger Johan Gustafsson.

Hur ser du på att det ändå blir 18 ytterligare vårdplatser?

– Det tycker vi är jättepositivt att sjukhuschefen lyckats ordna så många nya vårdplatser. Men det finns fortfarande 22 för lite så vi ger oss inte.