I april berättade Karolinska universitetssjukhuset att Heidi Stensmyren skulle lämna sin roll som temachef över kvinnohälsa och hälsoprofessioner och gå till nystartade företaget Cellcolabs, som riktar in sig på industriell stamcellsproduktion. Hon hade då arbetat på Karolinska i knappt 2,5 år. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Läkarförbundet och haft uppdrag i World Medical Association (WMA) som hon under en period också var ordförande för.

Heidi Stensmyren. Foto: Danish Saroee/Karolinska universitetssjukhuset.

Några dagar innan Karolinska gick ut med nyheten i ett pressmeddelande i slutet av april, hade hon tecknat en överenskommelse med sjukhuschefen om att avsluta anställningen, rapporterar Dagens Nyheter. Temachefen arbetsbefriades med lön på drygt 155 000 kronor i månaden i sex månader (till 7 november), plus avgångsvederlag i fyra månader. Det sistnämnda rör 155 000 kronor per månad, en total på 620 000, men där hennes nya lön från ett nytt jobb räknas av från avgångsvederlaget vilket också gör att det kan utebli helt.

På fråga från Läkartidningen säger sjukhusets presstjänst att Heidi Stensmyrens nya uppdrag blev känt först efter att avtalet om att avsluta tjänsten på Karolinska tecknades. Men det var alltså känt när pressmeddelandet skickades ut.

På frågan varför Heidi Stensmyren fick sluta, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga till DN att hon »hade nått vägs ände med sitt uppdrag«. Läkartidningen har frågat sjukhuset om vilken part som initierat avslutandet av uppdraget. Presstjänsten vill inte säga mer än att parterna »var överens om att den bästa vägen framåt var att avsluta anställningen«.

Situationen hade föregåtts av en turbulent tid inom förlossningsvården. Personal hade bland annat krävt att tre verksamhetschefer skulle bytas ut.

Björn Zoëga säger till DN att Tema kvinnohälsa är på väg in i en i en ny fas. Då kan man behöva växla ledarskap.

Under våren arbetsbefriades också sjukhusets HR-direktör Patricia Enocson med lön i sex månader, plus att hon fick nio månaders avgångsvederlag på totalt 1,3 miljoner kronor. Och för ett par år sedan slutade Karolinska universitetssjukhusets operativa direktör Kalle Conneryd Lundgren med avgångsvederlag på två årslöner, totalt 4,1 miljoner kronor, vilket motiverades med att han behövde vara tillgänglig för sjukhusdirektören och var begränsad i fråga om nya anställningar på grund av konkurrensrestriktioner.

Att avtal om avgångsvederlag tecknas med höga chefer är något som Björn Zoëga förklarar med att sjukhuset är i ständig förändring och att ledningen anpassas därefter. Det behöver inte vara ett dåligt jobb som ligger bakom, utan kan vara att utmaningarnas natur skiftar. Uppdraget gör att chefer är utsatta på ett annat sätt än andra.

– Ofta väntar man för länge med att förändra sin ledningsgrupp. Det riskerar att kosta mer i skattemedel än avgångsvederlagen, säger han till DN.

Läkartidningen har sökt Heidi Stensmyren för en kommentar.

Läs även:
Heidi Stensmyren byter chefsjobb – går till nystartat stamscellsbolag