Region Gotland är den senaste i raden av regioner som aktivt tagit ställning mot regeringens förslag om informationsplikt för offentliganställd vårdpersonal. Därmed är listan på regioner som antagit uttalanden mot förslaget eller skickat skrivelser till regeringen uppe i 12 av 21. Det visar en kartläggning som Altinget genomfört.

Utredaren väntar fortfarande på tilläggsdirektiv, samtidigt visar Altingets kartläggning att det i ytterligare tre regioner finns antingen ett initiativärende eller en motion som uppmanar den politiska ledningen att ta ställning mot informationsplikten för vårdpersonal. Vilken politisk konstellation som styr regionen har enligt kartläggningen inte varit avgörande för ställningstagandet.

Läkartidningen har i flera artiklar rapporterat hur temperaturen i frågan intensifierats. Såväl riks- som lokalpolitiker, flera fackförbund och även Sveriges Kommuner och regioner har krävt att regeringen skrotar planerna på att vårdanställda måste anmäla papperslösa.

Läs mer:
Volontärer oroade över nya politiska vindar
Utredaren väntar fortfarande på nya direktiv om informationsplikten
Regeringen dröjer med nya direktiv till utredning om anmälningsplikt
SKR tar ställning och protesterar mot anmälningsplikt av papperslösa
Skånskt borgerligt motstånd mot Tidö-punkt om att ange patienter
Majoritet i Västra Götaland säger nej till plikt att anmäla papperslösa
Vårdanställda lovar att vägra plikt att anmäla papperslösa i kampanj
41 organisationer kritiserar punkter om vård i Tidö-avtalet