Det är Dagens Medicin som rapporterar att Kry, trots att omsättningen ökade till nästan 2 miljarder kronor under 2022, redovisar en förlust på nära 1,8 miljarder kronor. Resultatet framgår av den årsredovisning som skickats in till Bolagsverket.

Kry kommer nu att avveckla sina satsningar i Italien och Tyskland, samtidigt som man ska fokusera på kärnverksamheterna i Sverige, Norge, Storbritannien och Frankrike, skriver Dagens Medicin.

Krys kommunikations- och policychef Jonas Beltrame-Linné, skriver i ett mejl till tidningen att bolaget under våren 2022 satt igång en plan för att minska sina kostnader »och gå mot lönsamhet i en snabbare takt än planerat«. Samtidigt som Kry bland annat tvingades minska antalet icke-kliniska tjänster och se över sin utgifter växte bolaget på vårdsidan, enligt Jonas Beltrame-Linnés mejl till Dagens Medicin.

I november 2022 kunde Läkartidningen rapportera att Kry länge gått med förlust, men att det varit enligt plan. 2021 växte bolagets omsättning till nära 1,5 miljarder kronor samtidigt som förlusten låg på 1,1 miljarder kronor.

Tidigare under 2022 visade rörelseresultaten 2021 för tre av de fyra stora nätläkarbolagen – Doktor.se, Min Doktor och Doktor 24 – på en sammanlagd förlust på 362 miljoner kronor, vilket också framgår av en artikel i Läkartidningen.

Läs även:
Fortsatta förluster för nätläkarbolag
Kry ska spara – säger upp 300