Nu är det återigen dags för den årliga Kirurgveckan. Just i år äger mötet rum i Örebro och bland allt som kommer presenteras finns en studie om hur kirurgens kön påverkar operationstid och utfall vid kolecystektomier, det vill säga ingrepp där gallblåsan tas bort.

Och slutsatsen är alltså att kvinnliga kirurger verkar arbeta långsammare än manliga – men få ett bättre utfall vid såväl elektiva som akuta ingrepp.

Det framgår av det abstract som bland andra My Blohm, doktorand på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska institutet samt kirurg på Mora lasarett, skickat in till mötet.

Läkartidningen har kontaktat My Blohm för att höra hur hon tolkar fynden. Den som är nyfiken får dock hålla ut ett tag till – hon säger att hon kan kommentera först när resultaten publicerats vetenskapligt, vilket beräknas ske inom en snar framtid.

Av abstract framgår i alla fall att de preliminära resultaten bygger på data för mer än 150 000 ingrepp som registrerats i kvalitetsregistret GallRiks under 2006 till 2019. För ingreppen stod 2 553 kirurger, varav 849 kvinnor.

Kvinnliga kirurger hade längre operationstider vid både elektiva och akuta ingrepp. Samtidigt sågs fler komplikationer, både komplikationer kopplade till kirurgin och totalt sett, vid manliga kirurgers ingrepp. När forskarna tittade specifikt på risken för gallgångsskador såg de att manliga kirurgers patienter oftare råkade ut för det vid elektiva ingrepp – men inte vid akuta.

Manliga kirurger övergick oftare till öppen kirurgi än vad kvinnliga kirurger gjorde vid akuta ingrepp. Deras patienter hade också längre vårdtider.

Däremot kunde forskarna inte visa på någon signifikant skillnad när det gäller dödlighet inom 30 dagar.

Kirurgveckan pågår 21 till 25 augusti.