Egentligen skulle barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård på Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl) öppna i dag, måndag, efter att ha varit stängd fyra veckor under sommar på grund av specialistläkarbrist.

Nu tvingas BUP skjuta fram öppnandet av avdelning 28 på Näl, som har sex vårdplatser för barn och ungdomar upp till 18 år som behöver tillgång till specialistläkare dygnet runt. Slutenvårdsplatserna förblir stängda i ytterligare två veckor. Patienter kan få en akut bedömning, men de som behöver läggas in hänvisas i stället till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Väst.

Enligt ett pressmeddelande från NU-sjukvården är det nya datumet för återöppnade av platserna den 4 september. Berörda patienter och närstående har fått information om den fortsatta stängningen.

Som Läkartidningen tidigare skrivit råder det akut brist på specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vid Näl.

–Vi har nu gått från ett oerhört ansträngt läge till att inte kunna bedriva vår verksamhet på ett patientsäkert sätt. Därför var vi helt enkelt tvungna att kasta in handduken, sa verksamhetschefen Lars Ahngnell till Läkartidningen inför sommarstängningen.

Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening, har kritiserat att beskedet kom sent, vilket hon menar ställer till det för läkarna på SU och Säs som ska stötta upp under stängningen. »Problemet har varit känt sedan i april och vi hade gärna sett att en lösning kom på plats innan semestrarna inletts. Det har skapat oreda i de verksamheterna i en redan skört planerad sommarbemanning. Här hade man kunnat ha en bättre regional samordning», skrev hon i ett mejl till Läkartidningen när NU-sjukvården fattat beslut om att stänga avdelningen under sommaren.