Jonas Hansson är biträdande smittskyddsläkare i Region Norrbotten. Foto: Region Norrbotten

Hallå där Jonas Hansson, hur blev ni involverade i magsjukeutbrottet på Kebnekaise?

– Det var i helgen som det började dyka upp fall. De hörde av sig från fjällstationen och berättade att de hade många fall med magsjuka. De rådgjorde med infektionsjour då och tog beslutet att evakuera anläggningen och flyga hem alla som bodde där.

Vad hände sedan?

– De tog bort och sanerade bajamajorna. Jag hade kontakt med platschefen för STF, som också var läkarutbildad, och vi ordnade så att några av de sjuka blev provtagna. Vi fick avföringsprover att analysera och på onsdagen fick vi svaret att det berodde på norovirus, eller calicivirus.

Hur många drabbades?

– Åtminstone ett par dussintal blev sjuka och det är rätt ovanligt. Det är ju många som tältar runt omkring också så det är svårt att säga exakt. Vi har i alla fall inte haft några inneliggande patienter vad jag vet om. De som blivit sjuka har ju blivit ganska sjuka men man blir ganska snabbt frisk också.

Har ni någon hypotes om hur smittan uppstått?

– Det är svårt att veta var det kommer från, från första början. Jag tror att många smittat varandra på bajamajorna. Det krävs väldigt lite virus för att bli sjuk av det här. Det går inte att utesluta att det kan komma från vattnet från början. Om många har gjort sina behov i närheten av vattendrag kan vattnet bli förorenat och man kan inte vara säker på att det är okej att dricka. Därför varnar vi för det och uppmanar besökare att koka vattnet för att undvika virus, bakterier eller parasiter.

Har du varit med om något liknande som smittskyddsläkare?

– Nej, det har jag inte. Det är anmärkningsvärt med ett stort utbrott på en fjällanläggning. För ett år sedan var det däremot en matförgiftningshändelse under en fotbollscup för ungdomar men då hade jag semester. Utanför pandemin är nog det här bland det mest speciella som hänt, avslutar Jonas Hansson.