Läkaren Terese Nilsson i Göteborgs tingsrätt. Foto: Extinction Rebellion Sverige.

I slutet av maj deltog hundratalet aktivister, varav tre legitimerade läkare, i en aktion mot oljeindustrin som arrangerades av nätverket Extinction Rebellion. En del av manifestationen bestod av en blockad av infarten till en hamn i Göteborg. I samband med det greps ett flertal aktivister.

Flera aktivister, däribland två av läkarna, åtalades för ohörsamhet mot ordningsmakten, då de efter befallning av polisen vägrat att flytta på sig. Nu har de första domarna efter aktionen kommit.

Rättegången hade väckt stort intresse och var så välbesökt att alla inte fick plats i salen, berättar ST-läkaren i allmänmedicin och doktoranden Terese Nilsson. Hon var en av de aktivister som var först ut att få sin dom på fredagen. Hon döms för brottet i fråga, till dagsböter motsvarande drygt 24 000 kronor.

– Jag är besviken. Jag hade hoppats att de (rätten) kunnat visa civilkurage och tänka i nya banor. Men det var väntat, säger hon till Läkartidningen efter beskedet.

Rätten påpekar i domen att det, både genom Terese Nilssons egna uppgifter och polisens, är bevisat att hon agerat enligt åklagarens beskrivning och att aktionen avsiktligen blockerade in- och utfarten till oljebolaget Preems verksamhet i industrihamnen.

Centralt i försvarets argumentation var att Terese Nilsson agerat med nödrätt, att klimatsituationen är så pass allvarlig så att hindra klimatskadlig verksamhet inte kan ses som ett brott. Terese Nilsson har också lyft att hon genom sin roll som läkare och forskare ser de allvarliga konsekvenser för hälsan som klimatkrisen medför och aktionen är ett sätt att stå upp för forskning och vetenskap.

Rätten var av en annan åsikt. I domen lyfts att faran måste vara nära förestående för att man ska kunna se en handling som ansvarsbefriad på grund av nöd. »Det klimathot som Terese Nilsson gjort gällande kan inte anses utgöra en sådan nära förestående fara som avses i bestämmelsen«, skriver domstolen och fortsätter:

»Vidare ankommer det inte på den enskilde, oaktat hur stor kunskap denne har i området, utan på samhällsorganen att göra en avvägning av riskerna med en verksamhet och i vilken utsträckning verksamheten bör tillåtas.«

Tingsrätten konstaterar också att den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten inte innebär rätt att begå brottsliga handlingar.

– Med största sannolikhet kommer vi vilja överklaga. Det här känns otroligt viktigt att pröva på en högre instans. Jag förstår inte på vilket sätt nöd ska vara mer förestående än det som redan händer, säger Terese Nilsson.

Hon påpekar att rättegången var »tragiskt inramad« av stormen Hans på hemmaplan, liksom katastrofala bränder på andra håll i världen.

– Det är en realitet. Det är här och nu.

Angående dagsböterna säger hon:

– Om något hade jag velat betala pengar till de som drabbats av tyfoner, stormar, översvämningar och hetta redan nu. Det känns superkonstigt att jag ska betala pengar till brottsofferfonden, även om det är en viktig fond.

Den andra åtalade läkaren får sin dom i september.

Läs även:
Läkare åtalas efter klimataktion 
Läkare gripen under klimataktion i Göteborg: »Gör mig bedrövad« 
De är läkare och klimataktivister: »Vi som kår måste tala högre om hotet«