Regionen i fråga ger läkaren i fråga en skriftlig varning, rapporterar Folkbladet Västerbotten. Arbetsgivaren vill inte gå in på detaljer, men läkaren anses ha brutit mot sina skyldigheter i anställningsavtalet om att deklarera sina bisysslor.

Enligt regionens riktlinjer ska medarbetare på eget initiativ anmäla bisysslor till sin chef. Denne får sedan avgöra om sysslorna kan hindra arbetet, konkurrera med regionen eller vara förtroendeskadliga.

Läkaren är företrädare för ett bolag som riktar in sig mot läkartjänster och hemtjänst. Utan att gå närmare in på detaljer konstaterar verksamhetschefen att läkaren inte anmält sitt engagemang i företaget.