I veckan gjorde Boubou Hallberg sin första dag som Sahlgrenska universitetssjukhusets direktör efter en utdragen rekryteringsprocess. Men redan innan han tillträdde har det stormat kring honom. Christina Sjöberg, ordförande för Saco i Västra Götaland och första vice ordförande i Västra Götalands läkarförening, satt med i förhandlingarna inför direktörstillsättningen. Hon vill inte säga vilka invändningar man haft från fackets sida, eftersom »rekryteringsgruppens diskussioner stannar i rummet«, men klart är att både Saco och Ledarna valde att skriva under förhandlingsprotokollet med formuleringen att de avstår från möjligheten att vara oeniga.

– Det gjorde vi för att markera att vi hade velat se en annan lösning. Men rekryteringsprocessen drog ut väldigt långt på tiden och det är inte heller bra, säger Christina Sjöberg.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförenings sektion SU, har i flera intervjuer uttryckt kritik mot GHP-koncernens arbete i Förenade arabemiraten, där Boubou Hallberg tidigare var direktör för ett barn- och kvinnosjukhus. 2019 rapporterade radioprogrammet Kaliber att ogifta mödrar angavs till polisen och att kvinnor har tvingats föda i handbojor. Vården som har bedrivits på det utpekade sjukhuset har därmed inte varit förenlig med varken mänskliga rättigheter eller internationella medicinsk-etiska regler, vilket har fått många läkare att reagera, säger Hanna Kataoka. Hon uppskattar att runt 50 läkare har hört av sig till henne.

Hanna Kataoka. Foto: Läkarförbundet.

– Man ställer sig frågande till det här tidigare uppdraget. Visst, sjukhuset har följt lokal lagstiftning och sharialagar och det antar jag att man måste göra. Men att som svensk läkare kunna tänka sig ett sådant uppdrag, det väcker frågor.

Närmast kommer Boubou Hallberg från rollen som direktör för Södra Älvsborgs sjukhus (Säs), och även därifrån har kritiska röster hörts. Han har bland annat anklagats för toppstyrning. »Han kommer in, förändrar, och lämnar en stor oreda bakom sig var han än drar fram. Det Sahlgrenska behöver i dag är ett ledarskap med förankring på vårdgolvet, som får med sig medarbetarna och som gör att de stannar kvar. Jag kan utifrån vad Boubou lämnar efter sig här på Säs inte se att han har förmågan att lösa det uppdraget«, har en anonym läkare sagt till Göteborgs-Posten.

Laura Raduta, Sacos ordförande på Säs och styrelseledamot i den lokala läkarföreningen, nyanserar bilden. Hon beskriver Boubou Hallberg som en chef som lyssnar på de fackliga organisationerna och är väl insatt i verksamheten. Ändå blev hans tid på Säs tumultartad, med stora omställningar på kort tid, säger hon.

– Han är en stark och karismatisk person, men han har haft svårt att förankra sina beslut bland medarbetarna. Han kom med många moderna idéer, men möttes av mycket skepsis och rädsla. Felet var att han var för ambitiös och ville driva igenom saker alldeles för fort.

Huruvida Boubou Hallberg är rätt person att styra Sahlgrenska universitetssjukhuset kan hon inte säga.

– Det beror på vad man har för planer för sjukhuset. Om det är en omställning som behövs även där, då blir det garanterat gjort. Han tar beslut som inte är bekväma, men som ändå visar sig bli framgångsrika, i alla fall ekonomiskt, säger Laura Raduta.

Boubou Hallberg, direktör för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Västra Götalandsregionen

Boubou Hallberg själv besväras inte av att direkt mötas av kritik på sitt nya jobb.

»Det är bra att frågorna kommer upp. För mig är det viktigt att lyssna och signalera att det är okej att lyfta kritiska synpunkter – det är så vi blir bättre och flyttar oss framåt tillsammans«, skriver han till Läkartidningen. Som svar på kritiken mot hans ledarskap och snabba omorganisationer säger Boubou Hallberg att hans ambition har varit att låta mycket av beslutsfattandet ske långt ut i verksamheten.

»När det gäller stora och övergripande, men viktiga, förändringar är det ofta svårt att nå hela vägen ut i organisationen. Det kan man alltid bli bättre på«, skriver han.

Regiondirektör Håkan Sandahl, som är den som har anställt den nya sjukhusdirektören, är för närvarande på semester men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att de positiva omdömena om Boubou Hallberg är fler än de negativa, oavsett om man frågar facket eller ledningsgruppen.

Hanna Kataoka vill försöka se positivt på framtiden, även om det finns medlemmar som har uttryckt farhågor kring vittnesmålen om toppstyrning på Säs.

– Det här är ett annat sjukhus och med andra förutsättningar. Det är klart att ens tidigare handlingar har betydelse, men ännu viktigare är vad man gör framåt.

Läs också: Han blir SU:s nya direktör