Fredrik Jonsson tillträder som chefläkare på SOS Alarm. Foto: SOS Alarm

Fredrik Johansson blir som chefläkare på SOS Alarm medicinskt ansvarig för att utveckla bolagets arbete inom hälso- och sjukvård. Chefläkarens roll är även att stärka samverkan mellan regionerna och SOS Alarm i syfte att att stärka Sveriges civila försvar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

— Jag ser mycket fram emot att bidra till SOS Alarms verksamhet och bidra till ett tryggare Sverige. I linje med att sjukvården digitaliseras alltmer kommer det ligga ett fokus på ökad patientsäkerhet. Jag ser fram emot att göra det arbetet tillsammans med kollegorna på SOS Alarm och våra samarbetspartners, säger Fredrik Jonsson i pressmeddelandet från SOS Alarm.

Chefläkaren ingår i bolagets VD-stab, och en viktig del i arbetet uppges vara att utveckla arbetet i den sammanhållna larm- och vårdkedjan. Chefläkaren ska också bidra till SOS Alarms kvalitets- och verksamhetsutveckling i samverkan med verksamhetschefen för vård. I Fredrik Johanssons uppdrag ingår också ansvar för bolagets medicinska rutiner och det medicinska innehållet i beslutsstöd. Den tillträdande chefläkaren ska även utveckla arbetet för stärkt patientsäkerhet.